Sähkönvartijat-palvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus on tarjota kotitalouksille maksutta edullisia sähkötarjouksia, ja edistää ja aktivoida sähkömarkkinoiden kilpailua ja läpinäkyvyyttä. Sähkönvartijat on luonut ainutlaatuisen kilpailutuskonseptin, jonka avulla joukkovoimaa hyödynnetään tehokkaasti.

Yleistä

Sähkönvartijat.fi (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoaa käyttäjälle (jäljempänä Asiakas) sahkonvartijat.fi-palvelun (jäljempänä Palvelu) internet-osoitteessa www.sahkonvartijat.fi /www.sähkönvartijat.fi näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua tai Liittymällä Palveluun Asiakas hyväksyy käyttöehdot. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aineettomat oikeudet

Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot ja piirrokset ovat Palveluntarjoajan tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvoitteet

Jos sähköenergiaa myyvät yritykset tai yhteisöt muuttavat kotitalouksien sähkön yhteishankintojen hinnoittelukäytäntöjään, Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen. Palveluntarjoaja pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla. Palveluntarjoaja pyrkii neuvottelemaan edullisia puitesopimuksia, mutta jos puitesopimuksia ei saada aikaan, Palvelun tarjoaja ei ole sopimuksien puuttumisesta vastuussa eikä korvausvelvollinen Asiakkaalle eikä kolmannelle osapuolelle. Kilpailutetut puitesopimustarjoukset lähetetään Asiakkaalle sähköpostilla.

Asiakkaan velvoitteet

Asiakkaalla tulee olla oikeus allekirjoittaa toisena osapuolena sähkösopimus sähköenergiaa myyvien yhtiöiden tai yhteisöjen kanssa. Asiakas ei anna tarkoituksella vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Palvelun Asiakas on yksin vastuussa Palvelun kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä ja perille saapumisesta. Asiakas hyväksyy, että annetut tiedot kerätään asiakastietokantaan ja Palvelun käyttörekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus annettujen tietojen perusteella ja avulla pitää Palvelua yllä ja kehittää sitä.

Asiakas itse ratkaisee sopiiko kilpailutettu sähkötarjous hänelle. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta hyväksyä tarjousta.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän antamaa lupaa. Palvelun tarjoaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Takuu ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai toimimattomuudesta eikä ole korvausvelvollinen Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille missään tilanteissa.

Muut ehdot

Jos käyttäjä ei noudata käyttöehtoja on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa kaikki käyttäjää koskevat tiedot asiakastietokannastaan. Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Palvelu käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.© Sähkönvartijat.fi 2008-2020 Palaute | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Yhteystiedot: asiakaspalvelu@sahkonvartijat.fi