REKISTERISELOSTE

Palvelun tarkoitus on tarjota kotitalouksille maksutta edullisia sähkötarjouksia, ja edistää ja aktivoida sähkömarkkinoiden kilpailua ja läpinäkyvyyttä. Sähkönvartijat on luonut ainutlaatuisen kilpailutuskonseptin, jonka avulla joukkovoimaa hyödynnetään tehokkaasti.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sähkönvartijat.fi -palvelu

2. Rekisterin nimi

Sähkönvartijat.fi -palvelun käyttörekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja asiakasviestintään, mahdolliseen markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään käyttäjän antamia perustietoja, kuten:

  • sähkötuote
  • sahköverkkoyhtiö
  • sähköpostiosoite
  • mahdollisesti sähkösopimukseen liittyviä asiakastietoja

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi sahkonvartijat.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai palveluun liittyessä.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena sähkönmyyjä, jolle toimitetaan mahdolliset sähkösopimukseen liittyvät tiedot.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön sähköpostiosoitteella: rekisterivastaava@sahkonvartijat.fi .© Sähkönvartijat.fi 2008-2020 Palaute | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Yhteystiedot: asiakaspalvelu@sahkonvartijat.fi